2014

Desenvolupament i aplicació de metodologies analítiques i quimiomètriques per a l’estudi de la contaminació atmosfèrica.
Marta Alier 
Director: Romà Tauler
University of Barcelona, April 2014

2015

Application of chemometrics to hyperspectral imaging analysis of environmental and agricultural samples.
Xin Zhang 
Director: Romà Tauler
University of Barcelona, July 2015

Disseny i aplicació d’eines quimiomètriques per a l’anàlisi d’imatges hiperespectrals.
Sara Piqueras 
Director: Romà Tauler and Anna de Juan
University of Barcelona, November 2015

2016

Development and application of omic, analytical and chemometric methodologies in environmental and toxicological studies 
Mireia Farres 
Director: Romà Tauler
University of Barcelona, January 2016

Application of chemometric methods to water quality studies.
Stefan Platikanov 
Director: Romà Tauler
University of Barcelona, July 2016

2017

Comportament de citostàtics a l’ambient: presència, degradabilitat i avaluació de riscos
Helena Franquet Griell
Directors: Sílvia Lacorte
University of Barcelona, July 2017

2018

Assessment of the lipidomic effects of environmental pollutants on exposed organisms using chemometric and analytical methods
Eva Gorrochategui Matas
Directors: Silvia Lacorte and Romà Tauler
University of Barcelona, March 2018

Estratègies cromatogràfiques i quimiomètriques per a estudis de metabolòmica no dirigida en arròs (Oryza Sativa L.)
Meritxell Navarro Reig
Directors: Joaquim Jaumot and Romà Tauler
University of Barcelona, May 2018

Development and applications of Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and chemometric methods for the analysis of the metabolome of Saccharomyces cerevisae under different growing conditions
Francesc Puig Castellví
Directors Ignacio Alfonso and Romà Tauler
University of Barcelona, July 2018

Avaluació dels efectes de factors ambientals en organismes model mitjançant metodologies òmiques i quimiomètriques.
Elena Ortiz Villanueva
Directors: Romà Tauler and Joaquim Jaumot 
University of Barcelona, September 2018 

Disseny de protocols metodològics per a estudis d’òmica ambiental basats en l’ús d’imatges hiperespectrals i mètodes quimiomètrics.
Victor Olmos
Directors: Anna de Juan and Romà Tauler
University of Barcelona, October 2018.

2019

Vigilància ambiental de compostos disruptors endocrins i altres contaminants prioritàris en el medi aquátic mitjançant tècniques cromatogràfiques i biològiques
Raquel Cespedes Sánchez
Directors: Sílvia Lacorte
University of Barcelona, January 2019

Organic micropollutants in indoor dust: method development, site Specific monitoring and human exposure
Miguel Velázquez Gómez
Directors: Sílvia Lacorte
University of Barcelona, October 2019

Avaluació dels efectes dels factors ambientals en el metaboloma de la Daphnia magna mitjançant mètodes cromatogràfics i quimiomètrics
Elba Garreta Lara
Directors: Sílvia Lacorte and Romà Tauler
University of Barcelona, November 2019

Avaluació dels efectes lipidòmics i fenotípics d’estressants ambientals sobre cultius cel·lulars mitjançant mètodes bionalítics i quimiomètrics.
Núria Dalmau Solà
Directors: Romà Tauler and Carmen Bedia 
University of Barcelona, November 2019 

2021

Distribution of perfluoroalkyl substances in the environment
Pere Colomer Vidal
Directors: Sílvia Lacorte
University of Barcelona, February 2021