Chemometrics for Environmental Omics Research Group

Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis del Aigua – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IDAEA-CSIC)

Contact: Prof. Romà Tauler (mail)

Jordi Girona, 18-26, Barcelona, 08034, Spain

cid